நூல்

ஆகவே நானும் . . . ஆகவே நானும் . . .

ஆகவே நானும் . . .

   ₹90.00

மிகவும் பரந்துபட்ட விஷயங்களை பாடுபொருளாகக் கொண்டிருக்கிறது பூபதியின் கவிதை. சொல்லும் சொல் குறிக்கும் பிம்பங்களும், அவை விரிக்கும் பொருளும் நுட்பத்துடன் பின்னப்பட்டு இருப்பது இவரது வலிமை. சிக்கல் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: பா. தேவேந்திர பூபதி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: