நூல்

அடியும் முடியும் அடியும் முடியும்

அடியும் முடியும்

   ₹325.00

இறைவனின் அடியும் முடியும் காண இயலாதென்பது நம்பிக்கை. இறைவன் படைத்த எதனையும் எல்லை காண இயலாதென்பது உட்பொருள். இடையறாமல் முயன்றால் எப் பொருளாயினும் எல்லை காணலாம் என்பது … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: க. கைலாசபதி |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: