நூல்

அளவில்லாத மலர் அளவில்லாத மலர்

அளவில்லாத மலர்

   ₹65.00

தன்னில் ஆழத் தோய்ந்த மனத்தின் வெளிப்பாடுகள் கவிதைகளாகும்போது அந்தக் கவிதைகள் ஒற்றைப் பரிமாண வாழ்வுக்கு அதன் மற்ற பரிமாணங்களை, மற்ற தளங்களை உணர்த்துகின்றன. ஒரு தளத்தில் அமைந்துவிட்ட … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: ஆனந்த் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: