நூல்

அஞ்சனக்கண்ணி அஞ்சனக்கண்ணி

அஞ்சனக்கண்ணி

   ₹125.00

கவிஞர் என்ற தொழில்நெறியாளர் அபூர்வமாகச் சென்று சேரும் இடங்களைக் கவிதையின் தாதுநிலையில் சஹானா பிடித்திருக்கிறார். இயற்கைக்கு மிக அருகிலிருக்கும்போது உணரும் பேதமற்ற தன்மையையும் எல்லையற்றது தரும் தவிப்பையும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சஹானா |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: