நூல்

அந்தக் காலம் மலையேறிப்போனது அந்தக் காலம் மலையேறிப்போனது

அந்தக் காலம் மலையேறிப்போனது

   ₹90.00

கட்டணம் வசூலிக்கிற கைடுகள் காட்டாத இடத்தில்தான், பார்க்கப்பட வேண்டியவைகள் இருக்கின்றன என்பதைப் புரிந்தவர் கவி இசை. யாரும் பார்க்காத, அதிகம் பார்க்காத மலை முகடுகளை, அருவிகளைக் காட்டுகிறார் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: இசை |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: