நூல்

அருட்பா மருட்பா அருட்பா மருட்பா

அருட்பா மருட்பா

   ₹1,390.00

வள்ளலார் பாடல்கள் 1867இல் வெளியானபொழுது அந்நூலுக்குத் ‘திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் என்னும் சிதம்பரம் இராமலிங்கப் பிள்ளையவர்கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திருவருட்பா’ என்று பெயரிடப்பட்டது. ஆனால் திருவருட்பா என்ற பெயரே விவாதத்துக்குரிய … மேலும்

  
 
  • பகிர்: