நூல்

சோழர்கால விஸ்வரூபச் சிற்பங்கள் சோழர்கால விஸ்வரூபச் சிற்பங்கள்

சோழர்கால விஸ்வரூபச் சிற்பங்கள்

   ₹175.00

காஞ்சிபுரத்தின் புகழ்பெற்ற திருப்பாடகம், திருவூரகம் கோயில்களின் விஸ்வரூபச் சிற்பங்களைக் குறித்த கட்டடவியல் சார்ந்த ஆய்வு நூல் இது. மீண்டும் மீண்டும் களஆய்வுகள் பல மேற்கொண்டு ஆதாரங்களை உறுதிசெய்து … மேலும்

  
 
  • பகிர்: