நூல்

சினிமா ஓர் அறிமுகம் சினிமா ஓர் அறிமுகம்

சினிமா ஓர் அறிமுகம்

   ₹240.00

சினிமா என்ற கலைவடிவம் நம்முடைய கலாரசனையின் ஆதாரப்புள்ளியாக இருக்கிறது. இந்த வடிவத்தின் அடிப்படைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் வழிகாட்டும் எழுத்துக்கள் நமக்கு அவசியமாக இருக்கின்றன. அந்த வகையில் சினிமாவை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: