நூல்

டப்ளின் எழுச்சி டப்ளின் எழுச்சி

டப்ளின் எழுச்சி

   ₹145.00

டப்ளின் எழுச்சி ஆங்கிலேய அரசிற்கு எதிராக 1916ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24ஆம் தேதியிலிருந்து 29ஆம் தேதிவரை நடந்தது. எழுச்சியில் பங்கு பெற்றவர்கள் ஐரிஷ் குடியரசை அமைக்க விரும்பினார்கள். … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஜேம்ஸ் ஸ்டீஃபென்ஸ் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: பி. எ. கிருஷ்ணன் |
வகைமைகள்: விற்பனையில் சிறந்தவை | வரலாறு |
  • பகிர்: