நூல்

டைசுங் நகரில் ஒரு புத்தர் கோயில் டைசுங் நகரில் ஒரு புத்தர் கோயில்

டைசுங் நகரில் ஒரு புத்தர் கோயில்

   ₹190.00

இரண்டு நூற்றாண்டுகளின் சந்திப்பில் இருக்கும் இக்காலத்தின் பல்வேறு அவலங்களைத் தொகுக்கின்றன கணேஷ் வெங்கட்ராமனின் கதைகள். இச்சந்திப்பு, நமக்கு வழங்கிய வாய்ப்புகளில் தொடர் ஓட்டமாக ஓடிச் செல்கின்றன இவரின் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கணேஷ் வெங்கட்ராமன் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: