நூல்

என் உளம் நிற்றி நீ என் உளம் நிற்றி நீ

என் உளம் நிற்றி நீ

   ₹230.00

நவீன தமிழ்க் கவிதையின் முன்னோடிகளில் ஒருவரான ஞானக்கூத்தன் அண்மைக் காலத்தில் எழுதிய 123 கவிதைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். வாசகனின் ‘உளம் நிற்கும் நூல்’. நமது இன்றைய வாழ்வின் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஞானக்கூத்தன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: