நூல்

எனக்குக் கவிதை முகம் எனக்குக் கவிதை முகம்

எனக்குக் கவிதை முகம்

   ₹40.00

ஈழத் தமிழின் நவீன கவிதைக்குப் புதிய முகங்களைத் தருபவராக இருக்கிறார் அனார். அவருடைய கவிதைகளைத் திருப்பித் திருப்பிப் படிக்கிறபோது வேட்கையும் காதலும் மேலெழுகின்றன. தனிமையும் காத்திருப்பும் எரித்தாலும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: அனார் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: