நூல்

ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள் ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள்

ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள்

   ₹895.00

ஞானக்கூத்தனின் கூறல் முறை மேலோட்டமாகப் பார்ப்பதற்கு எளிமையாகத் தோற்றம் கொண்டாலும் மிகவும் ஆழம் மிக்கவையாக அமைந்தது. தத்துவம் என்று சொல்லப்படும் விஷயம் அவரது கவிதையில் புதிய உருவத்தை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: