நூல்

ஞானக்கூத்தன் நேர்காணல்கள் ஞானக்கூத்தன் நேர்காணல்கள்

ஞானக்கூத்தன் நேர்காணல்கள்

   ₹125.00

ஞானக்கூத்தன் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அளித்த நேர்காணல்களின் தொகுப்பு இது. இந்த உரையாடல்களில் அவர் தமது கவிதையியல், அரசியல் பார்வை, சொந்த வாழ்க்கை ஆகியவற்றைப் பற்றி விரிவாகப் பேசுகிறார். … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஞானக்கூத்தன் |
வகைமைகள்: நேர்காணல்கள் |
  • பகிர்: