நூல்

கவர்ன்மென்ட் பிராமணன் கவர்ன்மென்ட் பிராமணன்

கவர்ன்மென்ட் பிராமணன்

   ₹190.00

இந்த உலகில் வதைப்பவனும் மனிதன், வதைபடுவதும் மனிதன். தன்னைப் போன்றவனே இவன் என்னும் எண்ணமின்றிக் கருணையில்லாமல் எதற்காக ஒருவன் இன்னொருவனை வதைக்க விரும்புகிறான்? ஒருவன் வதையில் இன்னொருவன் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: