நூல்

ஈழம்: தேவதைகளும் கைவிட்ட தேசம் ஈழம்: தேவதைகளும் கைவிட்ட தேசம்

ஈழம்: தேவதைகளும் கைவிட்ட தேசம்

   ₹100.00

ஈழத்தின் நிகழ்வுகள், தமிழகத்தின் எதிர்வினைகள் ஆகியவற்றை ஊடும் பாவுமாகக்கொண்ட தமிழ்நதியின் அரசியல் கட்டுரைகள் இந்நூல் முதல் பகுதி. ‘வேரிழந்து சென்றவர்கள், விழுதுகளுடன் திரும்பி வரும்’ அனுபவங்களையும் சொந்த … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: தமிழ்நதி |
வகைமைகள்: ஈழம் |
  • பகிர்: