நூல்

‘ஷ்’ இன் ஒலி ‘ஷ்’ இன் ஒலி

‘ஷ்’ இன் ஒலி

   ₹190.00

செல்லம்மாளின் வாழ்க்கைக் குறிப்புகள் ஒரு பெண்ணின் குடும்பம் குறித்த தொடர்ந்த மனத்தாங்கலின் ஆவணம் மட்டுமல்லாமல் சிறு பெண்களாகவும் மனைவிகளாகவும் விதவைகளாகவுமுள்ள பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் துன்பங்கள், அவமதிப்புகள், பேசமுடியாமல் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: