நூல்

இழப்பின் வரைபடம் இழப்பின் வரைபடம்

இழப்பின் வரைபடம்

   ₹250.00

வரைபடம் உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டவளான ஒருத்தி. தனது உடமைகள் என்ற உணர்வும், அவற்றின் ஒழுங்கு குலையக்கூடாது என்ற பிடிவாதமும் கொண்டவள். அவளுடைய தனிமையில் குறுக்கீடாக வந்து சேர்கிற, … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: லாரா ஃபெர்கஸ் |
வகைமைகள்: உலக கிளாசிக் நாவல் |
  • பகிர்: