நூல்

ஜெயலலிதா மனமும் மாயையும் ஜெயலலிதா மனமும் மாயையும்

ஜெயலலிதா மனமும் மாயையும்

   ₹195.00

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் பெரும் புதிராக வாழ்ந்து மறைந்தவர் ஜெயலலிதா. அவரளவுக்கு மகத்தான வெற்றிகளையும் கடுமையான சரிவு களையும் கண்டவர்கள் அரிது. அவற்றுக்கு ஆதாரமான அவரது வாழ்க்கை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: