நூல்

ஜீவிய சரித்திர சுருக்கம் ஜீவிய சரித்திர சுருக்கம்

ஜீவிய சரித்திர சுருக்கம்

   ₹125.00

தமிழக ஒடுக்கப்பட்டோர் அரசியல் முன்னோடிகளில் முதன்மையானவரான இரட்டைமலை சீனிவாசன் (1860-1945) எழுதிய தன் வரலாற்று நூல் இது. தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தின் முக்கியமான தருணங்களை தேர்ந்தெடுத்து சுருக்கமாக … மேலும்

  
 
  • பகிர்: