நூல்

காமத்திப்பூ காமத்திப்பூ

காமத்திப்பூ

   ₹90.00

துளித் துளிக் காதல்களையும் பெருங்கடல் காமத்தையும் சித்திரிப்பவை இந்நூலின் பெரும்பாலான கவிதைகள். காதலின் சுடரிலும் காமத்தின் நெருப்பிலும் தவித்தும் நிறைவு கண்டும் மனித உடல்கள் - ஆணும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுகிர்தராணி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: