நூல்

காடாற்று காடாற்று

காடாற்று

   ₹125.00

ஊழிக்கும் இனப்படு கொலைக்கும் பின் கவிதை எழ முடியுமா? எழுத முடியுமா? முள்ளிவாய்க்காலுக்கும் நந்திக் கடலுக்கும் பின்னான சேரன் கவிதைகள் இந்தத் தொகுப்பில் உள்ளன. நீரற்றது கடல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சேரன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: