நூல்

கலாபன் கதை கலாபன் கதை

கலாபன் கதை

   ₹240.00

கலாபன் எனும் மனிதனின் பதினோராண்டுக் கால வாழ்வு இந்நாவல். குடும்பச் சூழலோடு தொடங்கி கரையில் கடலின் ஏக்கத்திலும் கடலில் கரையின் ஏக்கத்திலும் தொடரும் பயணம், கடலோடிகளுக்கு வரம் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: தேவகாந்தன் |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: