நூல்

கலைஞர் எனும் கருணாநிதி கலைஞர் எனும் கருணாநிதி

கலைஞர் எனும் கருணாநிதி

   ₹250.00

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முக்கிய ஆளுமையான கலைஞர் கருணாநிதியின் வாழ்வும் பயணமும் அசாதாரணமானவை. பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகப் பொருளாதாரச் சூழலிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொண்டு கழகத்திலும் மாநில, தேசிய அரசியலிலும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: