நூல்

கள்ளக் கணக்கு கள்ளக் கணக்கு

கள்ளக் கணக்கு

   ₹145.00

பல்வேறு நாடுகளின் பண்பாட்டுப் பின்புலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பதின்மூன்று சிறுகதைகள் அடங்கியது இத்தொகுப்பு. அறிவும் அனுபவமும் ஒன்றையொன்று நிறைவுசெய்யும் விதமாகப் புனையப்பட்டிருக்கும் இக்கதைகளில் எழுத்தாளனுக்குரிய நுண்ணுணர்வோடு ஓர் அறிவியலாளனுக்குரிய … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆசி. கந்தராஜா |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: