நூல்

கண்ணகி தொன்மம் கண்ணகி தொன்மம்

கண்ணகி தொன்மம்

   ₹110.00

தமிழ்ச்சமூகம் போன்ற பழைமைச் சமூகங்களின் தொன்மங்கள், உறைந்த குறியீடுகள் கொண்டவை; பன்முகப் பொருண்மைகள் நிறைந்தவை; வரலாறு நெடுக அரசியல், சமூகம், பண்பாட்டு மிகுஅசைவியக்கங்களை உணர்த்தவல்லவை; இன்னும் பரந்துபட்ட … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சிலம்பு நா. செல்வராசு |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: