நூல்

கவர்னர் பெத்தா கவர்னர் பெத்தா

கவர்னர் பெத்தா

   ₹100.00

ஒரு கனாபோல் நம்மைக் கடந்தோடும் காலத்தைக் கையில் பிடித்து வைத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு விநாடியும் காலத்தின் கரைதல் மட்டுமல்ல; அவை நம் மனத்தின் ஈரத்தையும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: மீரான் மைதீன் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: