நூல்

கி.ரா.வின் கரிசல் பயணம் கி.ரா.வின் கரிசல் பயணம்

கி.ரா.வின் கரிசல் பயணம்

   ₹290.00

பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களை இனவரைவியல் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து புதிய பார்வையை முன் வைத்தவர் பக்தவத்சல பாரதி. இவரே கி.ரா.வின் இனக் குழுவின் ஒட்டுமொத்த வரைவை ஆராய்கிறார். ஓர் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பக்தவத்சல பாரதி |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: