நூல்

கூட்டுவிழிகள் கொண்ட மனிதன் கூட்டுவிழிகள் கொண்ட மனிதன்

கூட்டுவிழிகள் கொண்ட மனிதன்

   ₹395.00

தீவிர அக்கறைகள் கொண்ட படைப்பு, சுவாரசியமாகவும் இருக்க முடியும் என்பதற்கான சான்று இந்த நாவல். துருவப் பிரதேசங்களில் நடக்கும் திமிங்கில வேட்டை முதல், வெப்ப தேசத்தில் மலையைக் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: வு மிங் - யி |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: யுவன் சந்திரசேகர் |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்பு நாவல் |
  • பகிர்: