நூல்

எம்.வி. வெங்கட்ராம் சிறுகதைகள் எம்.வி. வெங்கட்ராம் சிறுகதைகள்

எம்.வி. வெங்கட்ராம் சிறுகதைகள்

   ₹1,250.00

நவம்பர் 1936 முதல் டிசம்பர் 1984 வரையில், ‘மணிக்கொடி’ முதல் ‘எழுச்சி’வரையில் எம்.வி. வெங்கட்ராம் எழுதிய நூற்று ஆறு சிறுகதைகளின் காலவரிசைத் தொகுப்பாக இந்நூல் வெளிவருகிறது. பல்வேறு … மேலும்

  
 
  • பகிர்: