நூல்

மறையத் தொடங்கும் உடல்கிண்ணம் மறையத் தொடங்கும் உடல்கிண்ணம்

மறையத் தொடங்கும் உடல்கிண்ணம்

   ₹100.00

சசிகலா பாபு கவிதைகள், பெண் உடலை அடைவதற்கான பெண் மொழியை இதுகாறும் செய்யப்பட்டு வந்த ஆண்மொழியைப் பகடி செய்வதன் மூலம் அடைகின்றன. விளைவாக இடதுவலது மாற்றம் பெறாத … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சசிகலா பாபு |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: