நூல்

மேற்கத்திய ஓவியங்கள் II மேற்கத்திய ஓவியங்கள் II

மேற்கத்திய ஓவியங்கள் II

   ₹975.00

“ஓவியங்களைப் பற்றிய கட்டுரைகளோ, நூல்களோ தமிழில் அரிதாகவே வருகின்ற பின்புலத்தில் அதிலும் ஐரோப்பிய ஓவியங்களைப் பற்றி யாரும் எழுதாதபோது, பி.ஏ. கிருஷ்ணன் இந்த அரிய நூல் மூலம் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: