நூல்

மூக்குத்தி அணிந்த பெண் நடத்துனர் மூக்குத்தி அணிந்த பெண் நடத்துனர்

மூக்குத்தி அணிந்த பெண் நடத்துனர்

   ₹145.00

கவிதைக்குக் கண்ணுக்குப் புலனாகாத உருவமிருக்கிறது, அதன் சொற்களுக்குக் கட்செவியால் மாத்திரமே கேட்கக்கூடிய ஓசையுண்டு என்பதை நம்புகிறவர் என்றால், குணாவின் இந்தக் கவிதைகளினூடாக நீங்கள் ஒருவித உருவ ஒழுங்கையும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: குணா கந்தசாமி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: