நூல்

மௌனி என்.எஸ். கிருஷ்ணன் வெ. சாமிநாத சர்மா மௌனி என்.எஸ். கிருஷ்ணன் வெ. சாமிநாத சர்மா

மௌனி என்.எஸ். கிருஷ்ணன் வெ. சாமிநாத சர்மா

   ₹100.00

தான் சந்தித்த ஆளுமைகள் தன்னை எந்த வகையில் பாதித்தார்கள் என்பதை பகிர்ந்துகொள்வதே சு.ரா.வின் நினைவோடை. நூல் வரிசையின் முதன்மை நோக்கமும் பயனும். இந்நூலில் எழுத்தாளர் மௌனி, சிந்தனையாளர் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: