நூல்

முதல் தனிமை முதல் தனிமை

முதல் தனிமை

   ₹290.00

தமிழுக்குப் புதிய கதைக் களங்களையும் கதை மாந்தர்களையும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் ஜே.பி.சாணக்யா, வாழ்வை தனக்கே உரிய பார்வையுடன் எதிர்கொள்கிறார். அனுபவத்தைக் கலையாக்கும் ரகசியத்தை அறிந்த இவர், தனது நேரடி … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஜே.பி. சாணக்யா |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: