நூல்

ந. பிச்சமூர்த்தி ந. பிச்சமூர்த்தி

ந. பிச்சமூர்த்தி

   ₹90.00

மணிக்கொடி எழுத்தாளர், புதுக்கவிதை முன்னோடி என்று சிறப்பிக்கப்படும் ந. பிச்சமூர்த்தியின் தூரத்துத் தோற்றமே இலக்கிய வாசகனுக்கு இதுவரை கிடைத்து வந்திருப்பது. ஓர் ஆளுமையாக அவரது அண்மைச் சித்திரத்தைத் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: