நூல்

நட்டுமை நட்டுமை

நட்டுமை

   ₹120.00

காலச்சுவடு அறக்கட்டளையின் ‘சுந்தர ராமசாமி - 75’ கவிதை, இலக்கியப் போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்ற நாவலின் நூலாக்கம் இது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் - 1930களில் … மேலும்

  
 
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: