நூல்

ஒரு சொல் கேளீர் ஒரு சொல் கேளீர்

ஒரு சொல் கேளீர்

   ₹225.00

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் செய்யுள் வழக்கை முதன்மைப்படுத்தி எழுதப்பட்ட இலக்கண விதிகளையே தமிழ்மொழியின் பயன்படு தன்மைக்கான அளவுகோலாக முன்னிறுத்துகிறோம். இது உரைநடைக் காலம். அதற்கேற்பத் தமிழ் அன்றாடம் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: அரவிந்தன் |
வகைமைகள்: இலக்கணம் |
  • பகிர்: