நூல்

பாளையங்கோட்டை பாளையங்கோட்டை

பாளையங்கோட்டை

   ₹90.00

இன்று பரபரப்பான துணை நகரமாகத் திகழும் பாளையங்கோட்டை நகரம் ‘ஸ்ரீ வல்லப மங்கலம்’ என்ற ஓர் எளிய கிராமமாக உருவாகி பின்வந்த காலங்களில் கோட்டை கொத்தளங்களுடன் வளர்ச்சிபெற்று, … மேலும்

  
 
  • பகிர்: