நூல்

பாத்துமாவின் ஆடு பாத்துமாவின் ஆடு

பாத்துமாவின் ஆடு

   ₹140.00

வேடிக்கை கதையாகச் சொல்லப்பட்ட குடும்பப் புராணம் ‘பாத்துமாவின் ஆடு’. ஆனால் வைக்கம் முகம்மது பஷீர் எழுதியவற்றில் பல அடுக்குகளில் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டிய நாவலும் இதுதான். அன்பின் பெயரால் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: