நூல்

பறவைகளும் வேடந்தாங்களும் பறவைகளும் வேடந்தாங்களும்

பறவைகளும் வேடந்தாங்களும்

   ₹200.00

கழ்பெற்ற கானுயிர் வல்லுநரான மா. கிருஷ்ணன் கலைக்களஞ்சியத்தில் பறவைகள் பற்றி எழுதியுள்ள 59 கட்டுரைகளும் 'வேடந்தாங்கல்' குறித்த சிறுநூலும் கொண்ட தொகுப்பு இது. சுருங்கச் சொல்லல், சுயபார்வை, … மேலும்

  
 
  • பகிர்: