நூல்

பதிக மரபும் சிலப்பதிகாரமும் பதிக மரபும் சிலப்பதிகாரமும்

பதிக மரபும் சிலப்பதிகாரமும்

   ₹100.00

கட்டமைப்பினாலும் எடுத்துரைப்பு முறையாலும் உலகின் தலைசிறந்த இலக்கியங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் சிலப்பதிகாரத்தின் ஆளுமை வெளிப்படாமல், முன்னுரையாக எழுதப்பட்ட பதிகம் தடுக்கிறது. பதிகம் நீண்ட காலமாகச் சிலப்பதிகாரத்துடன் இணைத்தே … மேலும்

  
 
  • பகிர்: