நூல்

பழைய யானைக் கடை பழைய யானைக் கடை

பழைய யானைக் கடை

   ₹195.00

நவீன தமிழ்ப் படைப்பாளிகளில் உற்சாகமும் படைப்பூக்கமும் தீவிர வாசிப்பும் கொண்டவர் இசை. கவிதை என்பது அவரது தனித்த அடையாளம். அதனினும் சிறப்பு உரைநடை இலக்கியத்தில் அவர் செலுத்தும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: இசை |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: