நூல்

பெருமகிழ்வின் பேரவை பெருமகிழ்வின் பேரவை

பெருமகிழ்வின் பேரவை

   ₹550.00

‘சின்ன விஷயங்களின் கடவுள்’ என்ற இலக்கிய அற்புதத்தின் தொடர்ச்சியாக அருந்ததி ராய் நிகழ்த்தியுள்ள புனைவியல் மாயம் ‘பெருமகிழ்வின் பேரவை’. சமகால நிகழ்வுகள் காரணம் கற்பிக்கப்பட்டு வரலாறாக உருவாகும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: