பெருவலி பெருவலி

பெருவலி

   ₹225.00

ஜஹனாரா பேகம் முகலாயப் பேரரசர் ஷாஜஹானுக்கும் அவரது அதீத நேசத்துக்குரிய மனைவி மும்தாஜ் மஹலுக்கும் பிறந்த குழந்தைகளில் மூத்தவள். பதினான்கு வயதிலேயே தந்தைக்கு ஆலோசனை வழங்கும் அரசியல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுகுமாரன் |
வகைமைகள்: விற்பனையில் சிறந்தவை | நாவல் |
  • பகிர்: