நூல்

பின் நவீனத்துவவாதியின் மனைவி பின் நவீனத்துவவாதியின் மனைவி

பின் நவீனத்துவவாதியின் மனைவி

   ₹225.00

சுரேஷ்குமார இந்திரஜித் தற்செயல்களின் ஊடாட்டங்களைக் கதைகள் ஆக்கியவர், புனைவுக்கும் பொய்க்கும் உண்மைக்கும் இடையிலான உறவைக் கதைகளில் கையாண்டவர் எனும் இரு பரவலான சித்திரங்களுக்கு அப்பால் ஆண் - … மேலும்

  
 
  • பகிர்: