நூல்

போரின் மறுபக்கம் போரின் மறுபக்கம்

போரின் மறுபக்கம்

   ₹250.00

போரில் மடிவதைக் காட்டிலும் கொடிது அதுதரும் துயரத்தோடு வாழ்வது! தமிழகத்தில் வாழ நேர்ந்திருக்கும் ஈழத் தமிழ் அகதிகளின் நிலையும் இதுதான். தன் சிறுவயதில் அகதியாய் வந்திறங்கி நடுத்தர … மேலும்

  
 
  • பகிர்: