நூல்

சாலப்பரிந்து சாலப்பரிந்து

சாலப்பரிந்து

   ₹275.00

நாஞ்சில்நாடனின் கதை என்பது கண்ணால் கண்ட காட்சியையோ காதால் கேட்ட செய்தியையோ மனதால் விரித்துகொண்ட கற்பனையையோ மாத்திரம் நம்பி எழுதப்பட்ட புனைவு அல்ல. மாறாக அவருடைய கதைகளின் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: