நூல்

சீதையின் துக்கம் தமயந்தியின் ஆவேசம் சீதையின் துக்கம் தமயந்தியின் ஆவேசம்

சீதையின் துக்கம் தமயந்தியின் ஆவேசம்

   ₹225.00

இராமாயணமும் மகாபாரதமும் மூலப்பகுதியிலிருந்து விலகிச் செல்லும் நாட்டார் வழக்காற்று நிகழ்ச்சிகளை மையப்படுத்தும் இடத்தை கோடிட்டுக்காட்டுவது இந்த நூல். அரவானும் கர்ணனும் சீதையும் தமயந்தியும் யதார்த்தமாகப் பேசிய பதிவுகள் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: