நூல்

சிறிய எண்கள் உறங்கும் அறை சிறிய எண்கள் உறங்கும் அறை

சிறிய எண்கள் உறங்கும் அறை

   ₹100.00

மிகு தீவிரத்துக்கும் விளையாட்டுத் தனத்துக்கும் மாறிமாறி பாயும் இழுவிசையில் பறக்கும் சொற்கள் நிரம்பியவை போகனின் கவிதைகள். ஆட்டம் முடிந்தும் கோமாளியின் கண்ணீர்க் காணத் தயங்கி நிற்கும் நெகிழ்மனமும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: போகன் சங்கர் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: